To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Twyni Gronant

Ychwanegu Twyni Gronant i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Twyni Gronant

Address/Location

Gronant Dunes
Gronant
Prestatyn
Clwyd
LL19 9TT

Contact

Mae Twyni Gronant ger Prestatyn yn safle Ramsar rhyngwladol bwysig gan ei wneud y warchodfa natur a ddiogelir fwyaf arni yn ardal y Cysylltiadau Gwyrdd. Gronant yw’r unig weddillion sydd wedi goroesi, heb ei addasu ar hyd arfordir Gogledd Cymru o system dwyni tywod a fu unwaith yn llawer mwy helaeth.
Mae'r warchodfa wedi gweld Madfallod Tywod a llyffantod y twyni’n cael eu hailgyflwyno a dyma unig nythfa fridio’r Fôr-wennol Fach yng Nghymru gan ei wneud yn hafan i fywyd gwyllt. Cliciwch yma i ymweld â gwe-gamera byw nythfa’r fôr-wennol fach. Mae'r twyni tywod hefyd yn darparu cynefin i blanhigion twyni, gan gynnwys peiswellt y twyni sy'n brin yn genedlaethol. Mae byrddau gwybodaeth ar y safle yn darparu rhagor o wybodaeth am y fflora a ffawna toreithiog.
Mae gan Dwyni Gronant ran o Lwybr Beicio Arfordir Gogledd Cymru 5 yn rhedeg drwyddo sy'n arwain o Bromenâd Prestatyn ar hyd yr arfordir drwy Sir y Fflint i Gaer a thu hwnt. Mae wyneb da i'r llwybr hwn gan ei wneud yn hawdd cerdded neu feicio arno. Yn ogystal â’r llwybr hwn mae nifer o lwybrau pren a llwyfannau gwylio yn arwain drwy'r twyni sy'n eich galluogi i archwilio ar droed.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Coed Bell

  Coed Bell

  Ychwanegu Coed Bell i'ch Taith

  Mae Coed Bell yn lloc pen bryn o goetir hynafol yn edrych i lawr dros Brestatyn gyda…

  1.2 milltir i ffwrdd
 2. Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Ychwanegu Llwybr Prestatyn - Dyserth i'ch Taith

  Mae llwybr Prestatyn Dyserth yn cynnig golygfeydd ychydig yn wahanol gyda llwybr 2½…

  1.39 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Morfa

  Coed y Morfa

  Ychwanegu Coed y Morfa i'ch Taith

  Mae Coed y Morfa yn awr yn goetir cymunedol hardd a arferai fod yn safle tirlenwi, er na…

  1.59 milltir i ffwrdd
 4. Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Ychwanegu Coed Bishop yn goetir lled-naturiol i'ch Taith

  Mae Coed Bishop yn goetir lled-naturiol sy'n arwain at laswelltir calchfaen. Mae'r…

  1.86 milltir i ffwrdd
 1. Pwll Brickfield

  Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

  4.7 milltir i ffwrdd
 2. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl,…

  5.24 milltir i ffwrdd
 3. Glan Morfa

  Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac…

  5.33 milltir i ffwrdd
 4. Marine Lake

  Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o…

  5.37 milltir i ffwrdd
 5. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac…

  5.44 milltir i ffwrdd
 6. Harbwr y Rhyl

  Harbwr y Rhyl

  Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

  Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio.

  5.54 milltir i ffwrdd
 7. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  6.07 milltir i ffwrdd
 8. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  6.2 milltir i ffwrdd
 9. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  9.06 milltir i ffwrdd
 10. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  9.11 milltir i ffwrdd
 11. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  12.16 milltir i ffwrdd
 12. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  13.54 milltir i ffwrdd
Previous Next