To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Twyni Cinmel

Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Twyni Cinmel

Address/Location

St Asaph Avenue North
Kinmel Bay
Conwy
LL18 5EQ

Contact

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan ddilyn y llwybrau. Yn flaenorol roedd gan arfordir Gogledd Cymru ardaloedd mawr o dwyni tywod sydd bellach wedi’u symud ar gyfer datblygiadau trefol. Mae’r enghreifftiau o dwyni sy’n weddill ym Mae Cinmel bellach yn Warchodfa Natur Leol.
Mae Twyni Cinmel yn gartref i nifer o blanhigion morol brodorol fel celyn y môr deniadol, pys ceirw eiddilaidd a thag yr aradr. Weithiau, gellir gweld morloi llwyd yn agos at y lan ac mae’r adar sydd i’w gweld yn cynnwys yr ehedydd, y cudyll coch a'r cwtiad torchog. Gallwch ddysgu mwy ar y safle trwy ddarllen y paneli gwybodaeth sydd ar gael.
Mae mynediad yn bosibl gyda chadair olwyn ar hyd y promenâd a hefyd ar hyd llwybrau sy'n arwain tua'r dwyrain trwy'r warchodfa.
Mae gan yr ardal draethau tywodlyd helaeth sy’n boblogaidd yn yr haf gyda phobl sydd eisiau torheulo neu adeiladu cestyll tywod, ond mae hefyd yn lle gwych i orffwys wrth gerdded ar hyd Llwybr Gogledd Cymru neu wrth fynd ar hyd Llwybr Beicio Cenedlaethol 5. O Dwyni Cinmel ceir golygfeydd gwych allan i'r môr ac ar ddiwrnod clir gellir gweld Ynys Manaw ac Ardal y Llynnoedd. Mae nifer o giosgau promenâd ar agor yn yr haf sy’n cynnig lluniaeth ac offer traeth. Hefyd, mae mannau parcio am ddim a mannau storio beiciau yma hefyd.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Harbwr y Rhyl

  Harbwr y Rhyl

  Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

  Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio.

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Marine Lake

  Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o…

  0.82 milltir i ffwrdd
 4. Glan Morfa

  Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac…

  1.01 milltir i ffwrdd
 1. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl,…

  1.03 milltir i ffwrdd
 2. Pwll Brickfield

  Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

  1.73 milltir i ffwrdd
 3. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac…

  2.81 milltir i ffwrdd
 4. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  3 milltir i ffwrdd
 5. Pensarn Beach

  Traeth Abergele Pensarn

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  3.04 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Morfa

  Coed y Morfa

  Ychwanegu Coed y Morfa i'ch Taith

  Mae Coed y Morfa yn awr yn goetir cymunedol hardd a arferai fod yn safle tirlenwi, er na…

  4.71 milltir i ffwrdd
 7. Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Ychwanegu Llwybr Prestatyn - Dyserth i'ch Taith

  Mae llwybr Prestatyn Dyserth yn cynnig golygfeydd ychydig yn wahanol gyda llwybr 2½…

  4.99 milltir i ffwrdd
 8. Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Ychwanegu Coed Bishop yn goetir lled-naturiol i'ch Taith

  Mae Coed Bishop yn goetir lled-naturiol sy'n arwain at laswelltir calchfaen. Mae'r…

  5.3 milltir i ffwrdd
 9. Twyni Gronant

  Twyni Gronant

  Ychwanegu Twyni Gronant i'ch Taith

  Mae Twyni Gronant ger Prestatyn yn safle Ramsar rhyngwladol bwysig gan ei wneud y…

  6.07 milltir i ffwrdd
 10. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  6.1 milltir i ffwrdd
 11. Coed Bell

  Coed Bell

  Ychwanegu Coed Bell i'ch Taith

  Mae Coed Bell yn lloc pen bryn o goetir hynafol yn edrych i lawr dros Brestatyn gyda…

  6.46 milltir i ffwrdd
 12. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  7.54 milltir i ffwrdd
Previous Next