To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Trwyn y Fuwch

Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Trwyn y Fuwch

Address/Location

Colwyn Road
Llandudno
Conwy
LL30 3AL

Contact

Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i gymydog mwy ac enwog, Y Gogarth, gan olygu ei fod yn wych ar gyfer archwilio ac yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt. Mae’n hawdd cyrraedd ato wrth gerdded o Bromenâd Llandudno neu gyda beic (Llwybr 5 NCN).

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn rheoli 5 hectar o Drwyn y Fuwch, gwarchodfa natur Rhiwledyn. Gellir canfod planhigion nodedig glaswelltir calchfaen yma, megis y cor-rosyn a dibynlor llwyd, ac mae ardaloedd o brysg sy’n berffaith ar gyfer nifer o rywogaethau adar nythu. Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld adar drycin y graig ar y clogwyni creigiog, a Mulfrain yn casglu deunydd nythu yn y gwanwyn.

Wrth archwilio ymhellach ar hyd ochr Bae Penrhyn o Drwyn y Fuwch, efallai bydd yr ymwelwyr yn ddigon lwcus i gael gweld morloi llwyd ym Mhorth y Dyniewaid. Mae paneli dehongli hefyd yn egluro hanes chwarela yn yr ardal

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Water Zorbing

  Water Zorbing

  Ychwanegu Water Zorbing i'ch Taith

  Water Zorbing is a high adrenaline, fast action activity for all the family, not to be...

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Venue Cymru Llandudno

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  1.39 milltir i ffwrdd
 3. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your...

  1.73 milltir i ffwrdd
 1. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  1.74 milltir i ffwrdd
 2. Curious about Llandudno

  Curious about Llandudno

  Ychwanegu Curious about Llandudno i'ch Taith

  Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w...

  1.85 milltir i ffwrdd
 3. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR...

  1.91 milltir i ffwrdd
 4. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  1.9 milltir i ffwrdd
 5. Walking in Conwy

  Teithiau Cerdded Ardal Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Ardal Llandudno i'ch Taith

  Cyfres o dair taith gerdded, o bellter amrywiol, o Landudno i Ddeganwy, Ochr Penrhyn,...

  1.91 milltir i ffwrdd
 6. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso....

  1.92 milltir i ffwrdd
 7. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  1.92 milltir i ffwrdd
 8. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes...

  1.92 milltir i ffwrdd
 9. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  1.92 milltir i ffwrdd
 10. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  1.92 milltir i ffwrdd
 11. .

  .

  Ychwanegu . i'ch Taith

  1.99 milltir i ffwrdd
Previous Next