To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Tramffordd y Gogarth

Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

Rheilffordd

Great Orme Tramway, Llandudno

Address/Location

Victoria Station
Church Walks
Llandudno
Conwy
LL30 2NB

Contact

Ffôn: 01492 577877

Tramffordd y Gogarth yw’r unig system dramiau cebl ym Mhrydain, ac mae wedi ei lleoli yn nhref glan môr Llandudno.

Mae’r dramffordd, sy’n cynnwys pedwar o’r cerbydau Fictoraidd gwreiddiol yn brofiad unigryw, gyda golygfeydd gwych o draethau eang Llandudno a’r Gogarth, safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig.

Mae Tramffordd y Gogarth yn mynd â chi ar daith un filltir bictiwrésg, i gopa Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth lle gallwch chi weld Ynys Manaw ar ddiwrnod clir.

Mae’r Dramffordd yn denu grwpiau, ysgolion, teuluoedd (disgownt o 10% i bawb) ac unigolion brwdfrydig, sydd wedi bod yn ymweld â’r atyniad unigryw hwn am dros 100 mlynedd. Credwn mai’r Dramffordd yw un o’r atyniadau gorau yng Ngogledd Cymru a bydd yn denu ymwelwyr am y 100 mlynedd nesaf.

Opening Times

Open Daily (24 Maw 2018 - 31 Hyd 2018)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0018:00*
Dydd Mawrth10:0018:00*
Dydd Mercher10:0018:00*
Dydd Iau10:0018:00*
Dydd Gwener10:0018:00*
Dydd Sadwrn10:0018:00*
Dydd Sul10:0018:00*

* Yn cau 5pm Mawrth a Hydref yn unig. Tramiau bob 20 munud.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult Single£6.60 oedolyn
Child Aged 3-16 years Single£4.60 plentyn
Oedolion£8.10 oedolyn
Plant oed 3-16 oed£5.60 plentyn

Gostyngiad i Deuluoedd. Bydd grwpiau o 10 neu fwy yn cael gostyngiad o 10%

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2013

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Guide North Wales

  Guide North Wales

  Ychwanegu Guide North Wales i'ch Taith

  Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Taith Dreftadaeth Routemaster

  Taith Dreftadaeth Routemaster

  Ychwanegu Taith Dreftadaeth Routemaster i'ch Taith

  Boed a ydych yn newydd i’r ardal neu ar wyliau, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth...

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Great Orme Family Golf, Llandudno

  Golff i’r Teulu ar y Gogarth

  Ychwanegu Golff i’r Teulu ar y Gogarth i'ch Taith

  Mae Cwrs Golff y Gogarth yn gwrs 9 twll Ergydio a Phytio ar lethrau isaf y Gogarth yn...

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Llandudno Town Audio Trail

  Llandudno Town Audio Trail

  Ychwanegu Llandudno Town Audio Trail i'ch Taith

  This is a 3 mile easy self guided audio trail created by the Royal Geographic Society...

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Llandudno Ski & Snowboard Centre

  Llandudno Ski & Snowboard Centre

  Ychwanegu Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

  Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio...

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. .

  .

  Ychwanegu . i'ch Taith

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.26 milltir i ffwrdd
 5. Dolen Llandudno i Rhos

  Dolen Llandudno i Rhos

  Ychwanegu Dolen Llandudno i Rhos i'ch Taith

  Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Road Cycle Route around Llandudno

  Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno i'ch Taith

  Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy...

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth

  Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth

  Ychwanegu Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth i'ch Taith

  Mae'r daith sain hunan-dywys hon yn eich galluogi i archwilio'r amgylchedd, hanes,...

  0.31 milltir i ffwrdd
 8. Great Orme Vertical Adventure Sports

  Great Orme Vertical Adventure Sports

  Ychwanegu Great Orme Vertical Adventure Sports i'ch Taith

  Great Orme Vertical offers professional instruction in rock climbing, abseiling and...

  0.32 milltir i ffwrdd
 9. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes...

  0.39 milltir i ffwrdd
 10. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso....

  0.39 milltir i ffwrdd
 11. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.39 milltir i ffwrdd
 12. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.39 milltir i ffwrdd
Previous Next