To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Traeth Abergele Pensarn

Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Pensarn Beach

Address/Location

Promenade
Abergele
Conwy
LL22 7PP

Contact

Ffôn: 01492 596253

Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. I fynd am dro hirach, dilynwch Lwybr Arfordir Gogledd Cymru, sy’n rhedeg ochr yn ochr â’r traeth ac sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir i’r dwyrain ac i’r gorllewin.

Gall beicwyr ddod â’u beic gyda hwy a defnyddio’r llwybr beicio sy’n ffurfio rhan o Rwydwaith Beicio Gogledd Cymru sy’n rhedeg ar hyd yr arfordir o Bensarn i Landrillo-yn-Rhos.

Mae’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli ar hyd y promenâd yn cynnwys toiledau, siopau a chaffi tymhorol, yn ogystal â phwynt mynediad i’r traeth i bobl anabl.

Ym 1977, cafodd rhan o’r traeth ei neilltuo fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), i gydnabod yr ardal hon fel yr enghraifft orau o gefnen graean yn y wlad ac am ei hamrywiaeth eang a chyfoethog o blanhigion.

Mae nifer o’r rhywogaethau planhigion sy’n brin yng Ngogledd Cymru, megis Bresych y Môr, Canclwm a’r Bysedd Iâr Arforol, i’w gweld ar yr esgair graean. Ger y prif bwynt mynediad, ceir panel gwybodaeth sy’n disgrifio pwysigrwydd y gefnen graean hon a rhai o’r rhywogaethau planhigion y gellir eu gweld.

Mae gan y traeth Wobr Glan y Môr (cyrchfan) a Gwobr Traeth Arfordir Glas .

Mae’r gweithgareddau a gynhelir yma yn cynnwys syrffio a chanŵio – nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

Croesewir cŵn ar y traeth hwn.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Traeth Sandy Cove

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.93 milltir i ffwrdd
 3. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.04 milltir i ffwrdd
 4. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.08 milltir i ffwrdd
 1. Harbwr y Rhyl

  Harbwr y Rhyl

  Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

  Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio.

  3.58 milltir i ffwrdd
 2. Marine Lake

  Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o…

  3.77 milltir i ffwrdd
 3. Glan Morfa

  Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac…

  3.87 milltir i ffwrdd
 4. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl,…

  3.94 milltir i ffwrdd
 5. Pwll Brickfield

  Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

  4.59 milltir i ffwrdd
 6. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.61 milltir i ffwrdd
 7. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac…

  4.97 milltir i ffwrdd
 8. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.28 milltir i ffwrdd
 9. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.79 milltir i ffwrdd
 10. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  6.16 milltir i ffwrdd
 11. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  6.28 milltir i ffwrdd
 12. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  6.3 milltir i ffwrdd
Previous Next