To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Taith Dreftadaeth Routemaster

Ychwanegu Taith Dreftadaeth Routemaster i'ch Taith

Taith Bws / Coets

Taith Dreftadaeth Routemaster

Address/Location

Pier Entrance
North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 01492 549934/07570 811251

AM Y DAITH – Boed a ydych yn newydd i’r ardal neu ar wyliau, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth yn cynnig y cyfle mwyaf i chi weld y gorau o Landudno, Llandrillo-yn-Rhos a Deganwy.  Byddwch yn darganfod trysorau hanesyddol wedi’u datgelu gan ein tywysydd preswyl, yn ogystal â golygfeydd godidog drwy gydol y daith.

Gan adael mynedfa Pier Llandudno (Prince Edward Square), mae ein taith yn mynd â chi ar hyd y Promenâd tuag at Drwyn y Fuwch, wrth i ni fynd am Fae Penrhyn a Llandrillo-yn-Rhos, tref glan môr hyfryd iawn.  Ar ôl cyrraedd Llandrillo-yn-Rhos, byddwch yn mynd i un o eglwysi lleiaf Prydain, Capel Sant Trillo, y byddai ei strwythur gwreiddiol wedi dyddio'n ôl i’r 6ed ganrif, ac mae’n darparu’r man perffaith i gael lluniau hyfryd.

Ar ôl ymweld â’r capel, bydd y daith yn parhau i gefn gwlad Glanwydden ac i foethusrwydd Deganwy am fwy o olygfeydd godidog, sef Eryri, Marina Conwy a Deganwy a Chastell Conwy ei hun y tro yma!

Os nad ydi hynny’n ddigon, fe wnewch chi fwynhau hyn i gyd o'n bws cyfforddus a gwahanol Routemaster AEC 1962 o Lundain, sydd wedi’i adfer yn ofalus a gyda chariad.

Y BWS – Wedi’i adeiladu ym 1962, mae ein Routemaster (RM999) a gafodd ei adfer yn ofalus wedi iddo weithio'n brysur ar strydoedd Llundain, bellach yn mwynhau bywyd mwy ymlaciol yma yng Ngogledd Cymru. Mae wedi’i adfer yn ofalus drwy ddefnyddio rhannau gwreiddiol, gan sicrhau bod ein teithwyr yn cael profiad go iawn. Mae hyd yn oed yn cadw ei injan AEC gwreiddiol!

PAM DYLECH DEITHIO GYDA NI? Wedi’i lansio yn 2015, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth wedi tyfu i fod yn un o’r teithiau mwyaf poblogaidd yn yr ardal. Rydym yn teithio’n bellach na’r mwyafrif o deithiau eraill, felly mae ein teithwyr yn cael mwynhau ardaloedd cyfagos Llandudno, llefydd sydd fel arfer yn cael eu hanwybyddu a chael darganfod lleoliadau gwahanol i ymweld â nhw wrth ddod ar wyliau yma.

SUT I ARCHEBU – Y ffordd sy’n cael ei hargymell yw archebu ar-lein drwy ein gwefan ddiogel www.routemaster999.com/tours. Neu gallwch archebu wyneb yn wyneb wrth gyrraedd (yn ddibynnol ar argaeledd), neu ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 01492 549934. Mae ein swyddfa’n agored dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 4pm.

Mae’r daith yn para am un awr ac yn gadael deirgwaith y diwrnod am 11am, 1pm a 3pm ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul.  

Opening Times

Tymor (1 Ebr 2018 - 31 Hyd 2018)
Dydd Llun
Dydd MawrthOpen
Dydd MercherOpen
Dydd IauOpen
Dydd Gwener
Dydd SadwrnOpen
Dydd SulOpen
Gwyliau CyhoeddusOpen

* Tour departs 11am, 1pm & 3pm

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult£7.00 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Llandudno Town Audio Trail

  Llandudno Town Audio Trail

  Ychwanegu Llandudno Town Audio Trail i'ch Taith

  This is a 3 mile easy self guided audio trail created by the Royal Geographic Society...

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Guide North Wales

  Guide North Wales

  Ychwanegu Guide North Wales i'ch Taith

  Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

  0.07 milltir i ffwrdd
 4. .

  .

  Ychwanegu . i'ch Taith

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Dolen Llandudno i Rhos

  Dolen Llandudno i Rhos

  Ychwanegu Dolen Llandudno i Rhos i'ch Taith

  Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Road Cycle Route around Llandudno

  Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno i'ch Taith

  Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy...

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth

  Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth

  Ychwanegu Lwybr Sain Cylchdro'r Gogarth i'ch Taith

  Mae'r daith sain hunan-dywys hon yn eich galluogi i archwilio'r amgylchedd, hanes,...

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Great Orme Tramway, Llandudno

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i...

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes...

  0.24 milltir i ffwrdd
 7. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.24 milltir i ffwrdd
 8. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso....

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  0.25 milltir i ffwrdd
 12. Great Orme Vertical Adventure Sports

  Great Orme Vertical Adventure Sports

  Ychwanegu Great Orme Vertical Adventure Sports i'ch Taith

  Great Orme Vertical offers professional instruction in rock climbing, abseiling and...

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next