To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Taith Dreftadaeth Routemaster

Ychwanegu Taith Dreftadaeth Routemaster i'ch Taith

Taith Bws / Coets

Taith Dreftadaeth Routemaster

Address/Location

Pier Entrance
North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 01492 549934/07570 811251

AM Y DAITH – Boed a ydych yn newydd i’r ardal neu ar wyliau, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth yn cynnig y cyfle mwyaf i chi weld y gorau o Landudno, Llandrillo-yn-Rhos a Deganwy.  Byddwch yn darganfod trysorau hanesyddol wedi’u datgelu gan ein tywysydd preswyl, yn ogystal â golygfeydd godidog drwy gydol y daith.

Gan adael mynedfa Pier Llandudno (Prince Edward Square), mae ein taith yn mynd â chi ar hyd y Promenâd tuag at Drwyn y Fuwch, wrth i ni fynd am Fae Penrhyn a Llandrillo-yn-Rhos, tref glan môr hyfryd iawn.  Ar ôl cyrraedd Llandrillo-yn-Rhos, byddwch yn mynd i un o eglwysi lleiaf Prydain, Capel Sant Trillo, y byddai ei strwythur gwreiddiol wedi dyddio'n ôl i’r 6ed ganrif, ac mae’n darparu’r man perffaith i gael lluniau hyfryd.

Ar ôl ymweld â’r capel, bydd y daith yn parhau i gefn gwlad Glanwydden ac i foethusrwydd Deganwy am fwy o olygfeydd godidog, sef Eryri, Marina Conwy a Deganwy a Chastell Conwy ei hun y tro yma!

Os nad ydi hynny’n ddigon, fe wnewch chi fwynhau hyn i gyd o'n bws cyfforddus a gwahanol Routemaster AEC 1962 o Lundain, sydd wedi’i adfer yn ofalus a gyda chariad.

Y BWS – Wedi’i adeiladu ym 1962, mae ein Routemaster (RM999) a gafodd ei adfer yn ofalus wedi iddo weithio'n brysur ar strydoedd Llundain, bellach yn mwynhau bywyd mwy ymlaciol yma yng Ngogledd Cymru. Mae wedi’i adfer yn ofalus drwy ddefnyddio rhannau gwreiddiol, gan sicrhau bod ein teithwyr yn cael profiad go iawn. Mae hyd yn oed yn cadw ei injan AEC gwreiddiol!

PAM DYLECH DEITHIO GYDA NI? Wedi’i lansio yn 2015, mae ein Taith Gweld Atyniadau Treftadaeth wedi tyfu i fod yn un o’r teithiau mwyaf poblogaidd yn yr ardal. Rydym yn teithio’n bellach na’r mwyafrif o deithiau eraill, felly mae ein teithwyr yn cael mwynhau ardaloedd cyfagos Llandudno, llefydd sydd fel arfer yn cael eu hanwybyddu a chael darganfod lleoliadau gwahanol i ymweld â nhw wrth ddod ar wyliau yma.

SUT I ARCHEBU – Y ffordd sy’n cael ei hargymell yw archebu ar-lein drwy ein gwefan ddiogel www.routemaster999.com/tours. Neu gallwch archebu wyneb yn wyneb wrth gyrraedd (yn ddibynnol ar argaeledd), neu ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 01492 549934. Mae ein swyddfa’n agored dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 4pm.

Mae’r daith yn para am un awr ac yn gadael deirgwaith y diwrnod am 11am, 1pm a 3pm ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul.  

Opening Times

Tymor (1 Ebr 2019 - 31 Hyd 2019)
Dydd Llun
Dydd MawrthOpen
Dydd MercherOpen
Dydd IauOpen
Dydd Gwener
Dydd SadwrnOpen
Dydd SulOpen
Gwyliau CyhoeddusOpen

* Tour departs 11am, 1pm & 3pm

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult£7.00 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Great Orme Tramway, Llandudno

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i...

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes...

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen...

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)...

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR...

  0.33 milltir i ffwrdd
 3. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.46 milltir i ffwrdd
 4. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your...

  0.48 milltir i ffwrdd
 5. Venue Cymru Llandudno

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Taith City Sightseeing

  Taith City Sightseeing

  Ychwanegu Taith City Sightseeing i'ch Taith

  Mae taith City Sightseeing Llandudno a Chonwy yn ffordd wych o weld y gorau o Landudno a...

  0.7 milltir i ffwrdd
 7. Great Orme Copper Mine Llandudno

  Mwyngloddiau'r Gogarth

  Ychwanegu Mwyngloddiau'r Gogarth i'ch Taith

  Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed.

  0.77 milltir i ffwrdd
 8. West Shore Miniature Railway

  West Shore Miniature Railway

  Ychwanegu West Shore Miniature Railway i'ch Taith

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a...

  0.92 milltir i ffwrdd
 9. Great Orme Summit Complex, Llandudno

  The Summit Complex

  Ychwanegu The Summit Complex i'ch Taith

  Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno...

  1.04 milltir i ffwrdd
 10. Great Orme Country Park Llandudno

  Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Ychwanegu Parc Gwledig y Gogarth Fawr i'ch Taith

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

  1.04 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch

  Trwyn y Fuwch

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.01 milltir i ffwrdd
 12. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi...

  3.25 milltir i ffwrdd
Previous Next