To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Taith City Sightseeing

Ychwanegu Taith City Sightseeing i'ch Taith

Taith Bws / Coets

City Sightseeing Llandudno and Conwy

Address/Location

Alpine Travel
Builder Street West
Llandudno
Conwy
LL30 1HH

Contact

Ffôn: 01492 879133

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o gymeriad oes Fictoria’n dal i berthyn iddynt. Yno, fe gewch chi fwynhau golygfeydd arbennig o’r Gogarth, y Pier, Castell Conwy a’r wlad o’ch cwmpas.

Camwch ar y bws gyda’ch tocyn 24 awr a mwynhewch olygfeydd panoramig o lawr uchaf bws pen agored wrth i chi ymlwybro drwy’r ddwy dref.

Gadewch i City Sightseeing dynnu’ch sylw at yr holl bethau sydd i’w gwneud a’u gweld yn y ddwy dref glan môr. Ar North Parade mae Pier Llandudno, sy’n adeilad rhestredig gradd II a gafodd ei adeiladu’n wreiddiol yn 1858. Mae nifer o atyniadau, llefydd bwyta a phethau i’w gwneud ar y strwythur godidog yma, gan gynnwys ffair fach ar y pen agosaf at y lan. Gyferbyn â’r Pier, efallai y cewch chi hyd yn oed weld sioe Punch and Judy draddodiadol. Crwydrwch ar hyd y pier, yr un hiraf yng Nghymru, i weld golygfeydd anhygoel o’r môr. Mae Bae Llandudno ei hun yn cynnig llefydd picnic, llwybrau ar yr arfordir a golygfeydd ardderchog. Camwch oddi ar y bws a mynd ar daith ar Dramffordd y Gogarth, sydd wedi bod yn denu ymwelwyr ers ei hagor yn 1902. Yn rhyfeddod peirianyddol yn ei hoes, dyma’r unig dramffordd sy’n cael ei thynnu gan gebl sy’n dal i redeg ar ffyrdd Prydain ac mae wedi cael ei hadfer gyda gofal.

Gallwch brynu tocynnau gan gynrychiolydd City Sightseeing wrth fynedfa’r Pier, ar y bws, yng Nghanolfannau Croeso Llandudno a Chonwy neu ar-lein ar https://city-sightseeing.com/en/94/llandudno

Opening Times

Mawrth - Hydref (24 Maw 2020 - 31 Hyd 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:4516:45
Dydd Mawrth09:4516:45
Dydd Mercher09:4516:45
Dydd Iau09:4516:45
Dydd Gwener09:4516:45
Dydd Sadwrn09:4516:45
Dydd Sul09:4516:45
Gwyliau Cyhoeddus09:4516:45

* Runs hourly, services are more frequent during the peak season, running every 30 minutes.

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult Ticket£12.50 oedolyn
Child Ticket (Age 5-15)£6.00 plentyn
Consesiwn£10.00 pensiynwyr
Family Ticket (2adults & 3children)£30.00 teulu
Student Ticket£10.00 oedolyn

Tocynnau cyfuniad ar gael.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. The Chocolate Experience

  The Chocolate Experience

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.42 milltir i ffwrdd
 1. West Shore Miniature Railway

  West Shore Miniature Railway

  Ychwanegu West Shore Miniature Railway i'ch Taith

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.42 milltir i ffwrdd
 2. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.48 milltir i ffwrdd
 4. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.48 milltir i ffwrdd
 5. Venue Cymru

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  0.72 milltir i ffwrdd
 6. Great Orme Marine Drive Tour

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.74 milltir i ffwrdd
 7. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.77 milltir i ffwrdd
 8. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.83 milltir i ffwrdd
 9. Great Orme Copper Mine Llandudno

  Mwyngloddiau'r Gogarth

  Ychwanegu Mwyngloddiau'r Gogarth i'ch Taith

  Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed.

  1.15 milltir i ffwrdd
 10. Great Orme Country Park Llandudno

  Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Ychwanegu Parc Gwledig y Gogarth Fawr i'ch Taith

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

  1.43 milltir i ffwrdd
 11. Great Orme Summit Complex, Llandudno

  The Summit Complex

  Ychwanegu The Summit Complex i'ch Taith

  Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno…

  1.48 milltir i ffwrdd
 12. Trwyn y Fuwch

  Trwyn y Fuwch

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.04 milltir i ffwrdd
Previous Next