To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Llwybrau’r Gogarth

Ychwanegu Llwybrau’r Gogarth i'ch Taith

Llwybr Cerdded

Walking in Conwy

Address/Location

Great Orme
Llandudno
Conwy
LL30 2XF

Contact

Ffôn: 01492 575290

Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno. Dewiswch o’r canlynol:

Dau Lwybr Hanesyddol y Gogarth y gellir eu cyfuno i greu un taith gerdded hirach gyda golygfeydd godidog o Fae Lerpwl, mynyddoedd y Carneddau, Afon Menai ac Ynys Môn - 4.2 milltir (6.7 cilomedr) a 3.2 milltir (5.2 cilomedr) o hyd;

Llwybr Natur y Gogarth – taith gron o amgylch y pentir, yn dechrau ac yn gorffen ar y copa gyda dewis o lwybr byrrach. Mae cyfeirbwyntiau ar hyd y daith i nodi’r llwybr ac mae disgiau wedi eu rhifo i gynorthwyo cerddwyr a thaflen ar gael yn egluro mwy am fywyd gwyllt y Gogarth. Taith hir - 4 milltir (6.5 cilomedr); taith fer 3.5 milltir (5.5 cilomedr).

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Great Orme Summit Complex, Llandudno

  The Summit Complex

  Ychwanegu The Summit Complex i'ch Taith

  Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Great Orme Country Park Llandudno

  Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Ychwanegu Parc Gwledig y Gogarth Fawr i'ch Taith

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Great Orme Copper Mine Llandudno

  Mwyngloddiau'r Gogarth

  Ychwanegu Mwyngloddiau'r Gogarth i'ch Taith

  Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed.

  0.33 milltir i ffwrdd
 4. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.83 milltir i ffwrdd
 1. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  1.02 milltir i ffwrdd
 2. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  1.03 milltir i ffwrdd
 3. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  1.21 milltir i ffwrdd
 4. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  1.22 milltir i ffwrdd
 5. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  1.22 milltir i ffwrdd
 6. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  1.28 milltir i ffwrdd
 7. West Shore Miniature Railway

  West Shore Miniature Railway

  Ychwanegu West Shore Miniature Railway i'ch Taith

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.38 milltir i ffwrdd
 8. The Chocolate Experience

  The Chocolate Experience

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

  1.4 milltir i ffwrdd
 9. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  1.45 milltir i ffwrdd
 10. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  1.47 milltir i ffwrdd
 11. Taith City Sightseeing

  Taith City Sightseeing

  Ychwanegu Taith City Sightseeing i'ch Taith

  Mae taith City Sightseeing Llandudno a Chonwy yn ffordd wych o weld y gorau o Landudno a…

  1.48 milltir i ffwrdd
 12. Venue Cymru

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  1.73 milltir i ffwrdd
Previous Next