To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Harbwr y Rhyl

Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

Marina

Harbwr y Rhyl

Address/Location

Foryd Road
Kinmel Bay
Rhyl
Clwyd
LL18 5AR

Contact

Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio. Mae'n cysylltu’n dda â gweddill llwybrau arfordirol Gogledd Cymru, gyda’i ganolfan feicio safon cenedlaethol ei hun yn Marsh Tracks a nifer fawr o lwybrau natur, gwarchodfeydd a chyfleusterau.
Mae'r bont di-geir newydd yn harbwr y Rhyl yn darparu'r cyswllt rhwng y llwybr cerdded a beicio arfordirol o Landudno a Bae Colwyn drwy Rhyl i Brestatyn.
Mae Harbwr y Rhyl hefyd yn gartref i un o'r ychydig systemau twyni tywod sydd ar ôl ar arfordir Gogledd Cymru. Mae gan Drwyn Horton lwybr troed a llwyfan wylio i’ch caniatáu i ddysgu am y moresg, peiswellt coch a’r madfallod tywod sy'n byw ac yn tyfu yn yr ardal.
Mae'r adeilad sgwâr cyhoeddus hefyd yn gartref i ganolbwynt gwybodaeth Cysylltiadau Gwyrdd, gyda lle parcio am ddim i geir a beiciau dyma'r lle gorau i ddechrau eich ymweliad â’r Rhyl a thu hwnt.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Dolen Feicio Rhyl i Ruddlan

  Dolen Feicio Rhyl i Ruddlan

  Ychwanegu Dolen Feicio Rhyl i Ruddlan i'ch Taith

  Mae'r daith gymedrol hon yn pasio dim llai na 4 o warchodfeydd natur o amgylch y Rhyl.

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Marine Lake

  Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o...

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod...

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl,...

  0.57 milltir i ffwrdd
 1. Glan Morfa

  Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac...

  0.59 milltir i ffwrdd
 2. Sandy Cove Beach

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda...

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Pwll Brickfield

  Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

  1.24 milltir i ffwrdd
 4. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac...

  2.52 milltir i ffwrdd
 5. Adventure Company

  Adventure Paintball

  Ychwanegu Adventure Paintball i'ch Taith

  Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae...

  3.26 milltir i ffwrdd
 6. 4x4 Events UK

  4x4 Events UK

  Ychwanegu 4x4 Events UK i'ch Taith

  Dewch i yrru’r Jeeps chwedlonol drwy gefn gwlad Cymru.

  3.44 milltir i ffwrdd
 7. Biking in Conwy

  Cylchdaith i Feiciau o Abergele i Lan Sain Siôr

  Ychwanegu Cylchdaith i Feiciau o Abergele i Lan Sain Siôr i'ch Taith

  Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar...

  3.48 milltir i ffwrdd
 8. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  3.52 milltir i ffwrdd
 9. Pensarn Beach

  Traeth Pensarn

  Ychwanegu Traeth Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd...

  3.58 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Morfa

  Coed y Morfa

  Ychwanegu Coed y Morfa i'ch Taith

  Mae Coed y Morfa yn awr yn goetir cymunedol hardd a arferai fod yn safle tirlenwi, er na...

  4.17 milltir i ffwrdd
 11. Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Ychwanegu Llwybr Prestatyn - Dyserth i'ch Taith

  Mae llwybr Prestatyn Dyserth yn cynnig golygfeydd ychydig yn wahanol gyda llwybr 2½...

  4.44 milltir i ffwrdd
 12. Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Ychwanegu Coed Bishop yn goetir lled-naturiol i'ch Taith

  Mae Coed Bishop yn goetir lled-naturiol sy'n arwain at laswelltir calchfaen. Mae'r...

  4.76 milltir i ffwrdd
Previous Next