To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Car Cebl Llandudno

Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

Gweld Golygfeydd

Llandundo Cable Car 1

Address/Location

North Parade
Llandudno
Conwy
LL30 2LP

Contact

Ffôn: 01492 877205

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd.

Mae’r profiad unigryw hwn a agorwyd ar 30 Mehefin 1969 fel y system car cebl teithwyr hiraf ym Mhrydain, yn parhau i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y dref.

Golygfeydd Anhygoel

Wrth i Geir Cebl Llandudno lithro’n dawel o’r Fach i Ben y Gwylfryn, 679 troedfedd i fyny, gallwch weld golygfeydd panoramig syfrdanol o Fae Llandudno, Trwyn y Fuwch, Moryd Conwy a milltiroedd allan dros Fôr Iwerddon. Ac yna edrych i lawr ar erddi hardd y Fach neu gael cipolwg ar y cyffro yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Llandudno.

Y pellter i'r copa yw ychydig dros filltir ac mae'r daith hamddenol yn cymryd tua naw munud ar raff ddur ddiddiwedd.

Mae Ceir Cabl Llandudno wedi eu paentio’n goch, melyn, oren a glas golau gan eu gwneud yn ychwanegiad lliwgar i dirlun Parc Gwledig y Gogarth.

Y pellter mwyaf o'r ddaear yw tua 80 troedfedd ac mae naw peilon yn cynnal y cebl.

Pethau i'w gwneud ar Ben y Gwylfryn

Unwaith y byddwch ar y copa (Pen y Gwylfryn), mae mwy o olygfeydd trawiadol i’w mwynhau.

Mae Ynys Môn, mynyddoedd Eryri, Ynys Seiriol a’r tu hwnt i gyd i’w gweld.

Gallwch grwydro’r Gogarth trwy ddilyn un o'r llwybrau troed niferus.

Galwch i mewn i Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth lle mae arddangosion rhyngweithiol a chlyweledol yn disgrifio hanes, daeareg a bywyd gwyllt y Gogarth.

Gallwch hefyd brynu detholiad o daflenni llwybrau cerdded a natur.

Mae gan Ganolfan Pen y Gwylfryn ar y Gogarth, a fu unwaith yn eiddo i’r bocsiwr Randolph Turpin, fwyty, caffi, bar a siop yn ogystal â maes chwarae antur a Golff Antur Rocky Pines.

Prynu eich tocyn ar gyfer Car Cebl Llandudno

Gallwch brynu tocyn sengl neu ddwyffordd ar Gar Cebl Llandudno o orsaf y Fach neu o derfynfa Pen y Gwylfryn.

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig **

Yn anffodus, ni all Ceir Cebl Llandudno weithredu ar ddiwrnodau gwyntog, felly i osgoi cael eich siomi ffoniwch i gael amseroedd agor 01492 877205.

Opening Times

April to October. The cable cars can't operate on windy days - please phone for opening times. (1 Ebr 2019 - 31 Hyd 2019)

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Adult Return£11.00 oedolyn
Adult Single£10.50 oedolyn
Child Return£9.00 plentyn
Child Single£8.50 plentyn
Family Return£33.00 teulu
Family Single£31.00 teulu

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig ** Nid yw’r tocynnau’n drosglwyddadwy ar gyfer eu defnyddio ar Dramffordd y Gogarth.
(Prisiau yn gywir 04/07/2018)

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Tramffordd y Gogarth

  Tramffordd y Gogarth

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

  Ychwanegu Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud i'ch Taith

  Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.36 milltir i ffwrdd
 1. Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

  Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.45 milltir i ffwrdd
 3. The Chocolate Experience

  The Chocolate Experience

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

  0.52 milltir i ffwrdd
 4. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.55 milltir i ffwrdd
 5. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  0.58 milltir i ffwrdd
 6. Venue Cymru

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  0.74 milltir i ffwrdd
 7. Great Orme Copper Mine Llandudno

  Mwyngloddiau'r Gogarth

  Ychwanegu Mwyngloddiau'r Gogarth i'ch Taith

  Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed.

  0.77 milltir i ffwrdd
 8. Taith City Sightseeing

  Taith City Sightseeing

  Ychwanegu Taith City Sightseeing i'ch Taith

  Mae taith City Sightseeing Llandudno a Chonwy yn ffordd wych o weld y gorau o Landudno a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 9. Great Orme Summit Complex, Llandudno

  The Summit Complex

  Ychwanegu The Summit Complex i'ch Taith

  Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno…

  1.02 milltir i ffwrdd
 10. Great Orme Country Park Llandudno

  Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Ychwanegu Parc Gwledig y Gogarth Fawr i'ch Taith

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

  1.03 milltir i ffwrdd
 11. West Shore Miniature Railway

  West Shore Miniature Railway

  Ychwanegu West Shore Miniature Railway i'ch Taith

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.04 milltir i ffwrdd
 12. Trwyn y Fuwch

  Trwyn y Fuwch

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.01 milltir i ffwrdd
Previous Next