To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Bryn Euryn

Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Bryn Euryn

Address/Location

Dinerth Road
Rhos On Sea
Colwyn Bay
Clwyd
LL28 4YN

Contact

Mae Bryn Euryn yn graig calchfaen amlwg sy’n edrych dros Landrillo-yn-Rhos. Ceir yma olygfeydd gwych o Landrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Llandudno a Pharc Cenedlaethol Eryri. Ceir cymysgedd gyfoethog o laswelltir a choetir yma ac mae rhan o Fryn Euryn yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae llawer o hanes yn perthyn i'r ardal hefyd gyda Llys Euryn yn dyddio o'r bymthegfed ganrif a bryngaer o'r chweched ganrif. Mae nifer o lwybrau da o amgylch y bryn, gan gynnwys Llwybr y Copa, sy'n cysylltu Llys Euryn a'r gaer ar y copa, a Llwybr y Goedwig.

Nid yw Bryn Euryn nepell o lwybr cerdded a beicio’r arfordir. Mae yma hyd yn oed le i gadw beiciau, meinciau picnic a maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch daflen Bryn Euryn i gael map o’r llwybrau cerdded yn ogystal â mwy o wybodaeth am hanes a bywyd gwyllt yr ardal a sut i gyrraedd y warchodfa.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.51 milltir i ffwrdd
 2. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  0.68 milltir i ffwrdd
 3. Sw Mynydd Cymru

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

  0.87 milltir i ffwrdd
 1. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Vineyard

  Gwinllan Conwy

  Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

  Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  1.6 milltir i ffwrdd
 4. Trwyn y Fuwch

  Trwyn y Fuwch

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  1.72 milltir i ffwrdd
 5. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.79 milltir i ffwrdd
 6. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  2.49 milltir i ffwrdd
 7. Venue Cymru

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  2.88 milltir i ffwrdd
 8. Ultimate Escape

  Ultimate Escape

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

  Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  3.18 milltir i ffwrdd
 9. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  3.2 milltir i ffwrdd
 10. The Chocolate Experience

  The Chocolate Experience

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

  3.25 milltir i ffwrdd
 11. Taith City Sightseeing

  Taith City Sightseeing

  Ychwanegu Taith City Sightseeing i'ch Taith

  Mae taith City Sightseeing Llandudno a Chonwy yn ffordd wych o weld y gorau o Landudno a…

  3.36 milltir i ffwrdd
 12. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  3.38 milltir i ffwrdd
Previous Next