To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Adventure Paintball

Ychwanegu Adventure Paintball i'ch Taith

Canolfan Chwaraeon Antur

Adventure Company

Address/Location

Kinmel Woods
Primrose Hill
St George
Abergele
Conwy
LL22 9BU

Contact

Ffôn: 01745 361368

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad ardderchog, gyda’r safle ond 100m oddi wrth C24a yr A55.

Mae’r safle’n cynnwys swyddfa, bar byrbrydau, ardaloedd bwyta dan do ac awyr agored, ystafelloedd newid, toiledau ac ystafell ymolchi, meysydd parcio arwyneb caled efo lle i goetsis.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys, Ardal Saethyddiaeth, safle saethu peli paent 10 gêm, Llwybr Antur ac Ardal Saethu Reiffls Aer. (Mae cynlluniau ar gyfer gweithgareddau cyffrous eraill ar hyn o bryd).

Nid oes tâl mynediad na thâl am barcio ond codir tâl unigol am bob gweithgaredd.
Gallwch ofyn am brisiau ar gyfer sesiynau aml-weithgaredd.

Mae naill ai arweinwyr neu farsialiaid diogelwch ar gyfer pob gweithgaredd i'ch helpu i fwynhau eich sesiwn gyda ni. Byddwn yn darparu’r cyfan y byddwch ei angen; rydym yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw, ond nid yw’n angenrheidiol bob amser.

Llinell Archebu 01745 361368, llinellau ar agor o 9am tan 7pm bob dydd.

Rydym yn aml yn clywed cwsmeriaid yn dweud, ‘Does dim angen mynd i unrhyw le arall’.

Opening Times

Open every weekend (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)

* Gellir cadw lle ymlaen llaw unrhyw bryd, 7 diwrnod yr wythnos

Prisiau

: Mae’r prisiau’n dibynnu ar y pecyn a brynir, o £14.
Llwybr Antur – plant 3 i 9 oed gyda theulu.
Pledu paent – plant 12 oed neu’n hŷn

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Beth sydd Gerllaw

 1. Parc Pentre Mawr

  Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.36 milltir i ffwrdd
 2. Pensarn Beach

  Traeth Pensarn

  Ychwanegu Traeth Pensarn i'ch Taith

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd...

  2.62 milltir i ffwrdd
 3. Twyni Cinmel

  Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod...

  2.98 milltir i ffwrdd
 4. Sandy Cove Beach

  Traeth Sandy Cove

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda...

  3.08 milltir i ffwrdd
 1. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac...

  3.1 milltir i ffwrdd
 2. Glan Morfa

  Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac...

  3.12 milltir i ffwrdd
 3. Marine Lake

  Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o...

  3.21 milltir i ffwrdd
 4. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl,...

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. Harbwr y Rhyl

  Harbwr y Rhyl

  Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

  Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio.

  3.26 milltir i ffwrdd
 6. Pwll Brickfield

  Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

  3.59 milltir i ffwrdd
 7. Mynydd Marian

  Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir...

  5.11 milltir i ffwrdd
 8. Coed y Morfa

  Coed y Morfa

  Ychwanegu Coed y Morfa i'ch Taith

  Mae Coed y Morfa yn awr yn goetir cymunedol hardd a arferai fod yn safle tirlenwi, er na...

  6.69 milltir i ffwrdd
 9. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod...

  6.77 milltir i ffwrdd
 10. Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Ychwanegu Llwybr Prestatyn - Dyserth i'ch Taith

  Mae llwybr Prestatyn Dyserth yn cynnig golygfeydd ychydig yn wahanol gyda llwybr 2½...

  6.94 milltir i ffwrdd
 11. Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Ychwanegu Coed Bishop yn goetir lled-naturiol i'ch Taith

  Mae Coed Bishop yn goetir lled-naturiol sy'n arwain at laswelltir calchfaen. Mae'r...

  6.94 milltir i ffwrdd
 12. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi...

  7.49 milltir i ffwrdd
Previous Next