To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Y Rhyl

Mae'r Rhyl yn dref sy’n datblygu ac mae ganddi lawer i'w gynnig i gerddwyr a beicwyr yn ogystal â phobl sy’n hoff o dorheulo, adeiladu cestyll tywod a nofio yn y môr! Y lle gorau i ddechrau yw Harbwr y Rhyl, y canolbwynt ar gyfer cerdded a beicio gyda'i siop feiciau, caffi, pont gerdded a beicio eiconig a man gwybodaeth.

Y Rhyl yw'r porth i warchodfeydd natur yr Afon Clwyd, gan gynnwys Marine Lake, yr unig lyn dwr halen yn y DU, Glan Morfa a Rhuddlan. Mae gan y Rhyl nifer o warchodfeydd natur o amgylch y dref sy'n gwneud teithiau beic a theithiau cerdded yn ddymunol. gan gynnwys Pwll y Brickfield a Ffos y Rhyl.

Eisiau i’ch beicio fod ychydig yn fwy anturus? Ewch i Marsh Tracks gyda'i drac BMX safon Olympaidd, ar gylched ffordd caeedig ger trac beicio mynydd dull rhydd Glan Morfa.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...