To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Parc Gwledig y Gogarth

Mae Parc Gwledig y Gogarth yn benrhyn calchfaen ger Llandudno yng Ngogledd Cymru. Mae harddwch naturiol y Gogarth wedi denu twristiaid i Ogledd Cymru a Llandudno ers y cyfnod Fictoraidd ac mae’n dal i gynnig llawer i ymwelwyr modern. Mwynhewch olygfeydd gwych, bywyd gwyllt toreithiog, cefn gwlad syfrdanol a mynediad hawdd.

Y ffordd fwyaf pleserus o archwilio'r Gogarth yw ar droed, gan fod hyn yn caniatáu digon o amser i werthfawrogi'r golygfeydd arfordirol godidog a'r bywyd gwyllt. Ar ddiwrnodau clir gellir cael golygfeydd o Ynys Manaw, Ardal y Llynnoedd ac Ynys Môn o’r Gogarth. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y llwybrau troed a llwybrau wedi'u marcio ar y Gogarth. Fel arall, lawr lwythwch y llwybr sain i gael taith dywys gyffrous yn archwilio bywyd gwyllt, amgylchedd a hanes y Gogarth.

Mae'r Gogarth yn nodi terfyn gorllewinol ardal Green Links ac yn lle gwych i ddechrau neu orffen eich taith drwy warchodfeydd natur, parciau, traethau tywodlyd meddal a llwybrau cerdded a beicio heb geir. Ewch i'r ganolfan Green Links yn y Caffi ‘Rest and Be Thankful’ i gael gwybod mwy am y Gogarth a'r ardal Prosiect Green Links cyfan.

Pethau i'w gwneud

Darganfyddwch hanes a bywyd gwyllt diddorol y Gogarth. Gallwch weld arddangosfeydd rhyngweithiol a chyflwyniadau fideo, a gwylio’r cytrefi adar môr drwy'r ddolen gamera fyw yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Gwledig ar gopa’r Gogarth.

Mwynglawdd Copr y Gogarth 4000 mlwydd oed ac yn enwog yn rhyngwladol

Mae Safle’r Copa yn lle da i fwyta a siopa.

Daw Llethr Sgïo Sych y Gogarth â naws alpaidd i'r amgylchedd arfordirol hwn

Ddim yn ffansio cerdded i'r copa? Beth am fwynhau’r golygfeydd ar Dramffordd y Gogarth neu Gar Cebl?

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...