To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Parciau a Natur

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 21

 1. Coed Bell

  Ychwanegu Coed Bell i'ch Taith

  Coed Bell

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Prestatyn

  Mae Coed Bell yn lloc pen bryn o goetir hynafol yn edrych i lawr dros Brestatyn gyda golygfeydd dros Fae Lerpwl ac o diroedd ger Dyserth a Bryniau Clwyd.

 2. Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Ychwanegu Canolfan Feicio Marsh Tracks i'ch Taith

  Canolfan Feicio Marsh Tracks

  Math

  Maes Chwaraeon

  Rhyl

  Mae Marsh Tracks yn fenter newydd sbon, cyffrous, sydd wedi ennill gwobrau, yn y Rhyl, Gogledd Cymru. Mae'n cynnwys o 1.3 km o drac beicio caeedig, trac rasio BMX safon genedlaethol a thrac beicio mynydd arddull rhydd.

 3. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Colwyn Bay

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd yn oes Fictoria a chafodd ei ddynodi’n Warchodfa Natur Leol am ei bywyd gwyllt toreithiog.

 4. Trwyn y Fuwch

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

  Trwyn y Fuwch

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Llandudno

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

 5. Mynydd Marian

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

  Mynydd Marian

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Colwyn Bay

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn gwlad gerllaw, yn ogystal â mynyddoedd Eryri a Bryniau Clwyd yn y pellter.

 6. Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Coed Pwllycrochan

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Colwyn Bay

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn hawdd cyrraedd ato o'r llwybr beicio arfordirol

 7. Twyni Cinmel

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

  Twyni Cinmel

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan ddilyn y llwybrau.

 8. Parc Pentre Mawr

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

  Parc Pentre Mawr

  Math

  Gardd Tir Parc / Coetir

  Abergele

  Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

 9. Harbwr y Rhyl

  Ychwanegu Harbwr y Rhyl i'ch Taith

  Harbwr y Rhyl

  Math

  Marina

  Rhyl

  Mae Y Rhyl yn prysur ddod yn ganolfan o ragoriaeth ar gyfer cerdded a beicio.

 10. Glan Morfa

  Ychwanegu Glan Morfa i'ch Taith

  Glan Morfa

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Rhyl

  Mae Glan Morfa yn goetir hardd, sy'n gartref i goed cynhenid, toreth o fywyd gwyllt, ac yn fan gwych ar gyfer gwylio adar.

 11. Pwll Brickfield

  Ychwanegu Pwll Brickfield i'ch Taith

  Pwll Brickfield

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Rhyl

  Pwll Brickfield warchodfa yn lleoliad gwych ar gyfer pysgota, rhedeg, beicio neu gerdded.

 12. Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Rhuddlan i'ch Taith

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  Math

  Llwybr gydag Arwyddion

  Rhyl

  Mae Gwarchodfa Natur Rhuddlan yn gorwedd i'r de o’r Rhyl, wrth ymyl tref Rhuddlan ac mae'n lle poblogaidd i gerdded a beicio.

 13. Coed y Morfa

  Ychwanegu Coed y Morfa i'ch Taith

  Coed y Morfa

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Prestatyn

  Mae Coed y Morfa yn awr yn goetir cymunedol hardd a arferai fod yn safle tirlenwi, er na allech ddweud!

 14. Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Ychwanegu Coed Bishop yn goetir lled-naturiol i'ch Taith

  Coed Bishop yn goetir lled-naturiol

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Prestatyn

  Mae Coed Bishop yn goetir lled-naturiol sy'n arwain at laswelltir calchfaen. Mae'r amrywiad hwn mewn cynefin yn golygu bod yr ardal yn gyfoethog mewn bioamrywiaeth.

 15. Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Ychwanegu Llwybr Prestatyn - Dyserth i'ch Taith

  Llwybr Prestatyn - Dyserth

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Prestatyn

  Mae llwybr Prestatyn Dyserth yn cynnig golygfeydd ychydig yn wahanol gyda llwybr 2½ milltir di-gar ar hyd hen linell reilffordd yn amsugno’r bryniau gwyrdd, ymylon o flodau gwyllt a llwybrau llyfn gwastad ar gyfer taith hawdd.

 16. Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Bryn Euryn

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Colwyn Bay

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

 17. Pensarn Beach

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

  Traeth Abergele Pensarn

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Abergele

  Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. I fynd am dro hirach, dilynwch Lwybr Arfordir Gogledd Cymru, sy’n rhedeg ochr yn ochr â’r traeth.

 18. Great Orme Country Park Llandudno

  Ychwanegu Parc Gwledig y Gogarth Fawr i'ch Taith

  Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Math

  Canolfan Dreftadaeth / Ymwelwyr

  Llandudno

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

 19. Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Sw Mynydd Cymru

  Math

  Casgliad Anifeiliaid

  Colwyn Bay

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol; mae ei erddi hardd yn gartref i’r sŵ cadwraeth gofalgar hwn.

 20. Twyni Gronant

  Ychwanegu Twyni Gronant i'ch Taith

  Twyni Gronant

  Math

  Gwarchodfa Natur

  Prestatyn

  Mae Twyni Gronant ger Prestatyn yn safle Ramsar rhyngwladol bwysig gan ei wneud y warchodfa natur a ddiogelir fwyaf arni yn ardal y Cysylltiadau Gwyrdd.

 21. Marine Lake

  Ychwanegu Marine Lake i'ch Taith

  Marine Lake

  Math

  Llyn / Cronfa Ddw^r

  Rhyl

  Mae Marine Lake wedi ei leoli ochr yn ochr â'r aber Afon Clwyd sy’n hawdd ei gyrraedd o Harbwr y Rhyl.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...