To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Gwynt y Mor

Gwynt y Môr yw’r fferm wynt fwyaf sy’n bellach o’r Gogarth. Mae prosiect €2 biliwn Gwynt y Môr yn cynnwys 160 o dyrbinau ac yn cael ei adeiladu gan RWE Innogy UK & Partners.

Pan yn weithredol, bydd gan Gwynt y Môr gynhwysedd o 576MW, a bydd yn gallu cynhyrchu digon o ynni i ddiwallu anghenion ynni cyfartalog blynyddol tua 400,000 o gartrefi. Mae pob tyrbin tua 150m uwchlaw uchder cyffredinol y môr, tua'r un maint a’r rhai ar Wastadedd y Rhyl.

Mae’r gwaith adeiladu’n mynd rhagddo’n dda yn awr yng Ngogledd Cymru ac yn y môr ym Mae Lerpwl. Disgwylir y bydd y fferm wynt yn hollol weithredol erbyn diwedd 2014.

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...