To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Gwybodaeth

Mae Cysylltiadau Gwyrdd yn brosiect twristiaeth £170mil ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych, wedi’i ariannu gan RWE Innogy UK a phartneriaid, trwy Fferm Wynt Gwynt y Môr. Mae Cysylltiadau Gwyrdd yn ceisio hyrwyddo cyfleusterau cerdded, beicio a gwarchodfeydd natur ar y darn arfordirol rhwng Llandudno a Phrestatyn. Cynhaliwyd y prosiect rhwng Tachwedd 2013- Tachwedd 2014 gan ddarparu nifer o nwyddau allweddol i’r cyhoedd eu defnyddio. Mae’r nwyddau hyn yn cynnwys llwybr clywedol yn cynnig ciplun o agweddau amgylcheddol, hanesyddol a hamdden Marine Drive ar y Gogarth. Mae gwefan unigryw Cysylltiadau Gwyrdd yn darparu gwybodaeth teithio a gwarchodfeydd natur rhyngweithiol ar gyfer unrhyw un sy’n byw yn ardal Cysylltiadau Gwyrdd. Mae Cysylltiadau Gwyrdd hefyd yn creu nifer o bwyntiau gwybodaeth sgrin gyffwrdd i’w gosod yn y Caffi Rest and Be Thankful ar y Gogarth, Porth Eirias, Bae Colwyn, Sgwâr Cyhoeddus y Rhyl a Sinema’r Scala ym Mhrestatyn. Mae’r rhain yn darparu gwybodaeth ar y diwrnod ynglyn â llwybrau cerdded, beicio a chyfleusterau lleol. Roedd Cysylltiadau Gwyrdd hefyd yn cyflawni gwaith isadeiledd bychan i wella’r cyfleusterau sydd ar gael i gerddwyr a beicwyr yn yr ardal.

Ni fyddai modd cyflawni’r gwaith heb gyllid o gronfa dwristiaeth RWE Innogy UK a gwaith swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...