To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Trên

Mae defnyddio'r trenau yn golygu y gallwch gerdded neu feicio un ffordd, sy’n arbennig o ddefnyddiol os yw'r gwynt yn chwythu.

Mae arfordir Llandudno a Phrestatyn wedi’i wasanaethu'n dda gan linell Caergybi i Crewe, cangen Prif Linell Arfordir y Gorllewin. Mae hyn yn cynnwys gorsafoedd yng Nghyffordd Llandudno (ar gyfer Llandudno), Bae Colwyn, Abergele a Phensarn, y Rhyl a Phrestatyn.

Mae’r trenau yn cael eu rhedeg gan Drenau Arriva Cymru a Virgin. Derbynnir beiciau ar y ddau wasanaeth, ond mae'n rhaid archebu ymlaen llaw i fynd â beiciau ar drenau Virgin, a gellir gwneud hyn yn yr orsaf.

I gael gwybodaeth deithio diduedd ewch i traveline.info neu ffoniwch 0871 200 22 33

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...