To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Bws

Bws

Mae gan yr ardal arfordirol rhwng Llandudno a Phrestatyn rwydwaith da o fysus sy'n rhedeg o amgylch a rhwng y prif drefi. Mae'n bosibl ymweld â llawer o'r gwarchodfeydd natur Green Links ar fws, neu beth am gerdded yno a mynd yn ôl ar y bws?

Mae tocynnau sengl neu docynnau dychwelyd ar gael ar y bws, ac mae tocynnau hefyd ar gael i deuluoedd, myfyrwyr a chonsesiynau.

I gael gwybodaeth teithio diduedd ewch i traveline.info neu ffoniwch 0871 200 22 33

Cliciwch ar y dolenni isod i weld map o’r llwybrau ac amserlenni

Llwybrau

12Rhyl to Llandudno

14, 15, 21 Conwy, Llandudno, Colwyn Bay, Llysfaen

13Prestatyn, Colwyn Bay, Llandudno

35, 36 Rhyl Prestatyn Rhyl

11,11A, 11F, 11G, 11X Rhyl, Prestatyn, Gronant, Holywell

23 Old Colwyn – Colwyn Bay – Old Colwyn

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...