To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Cludiant Cyhoeddus

Mae'n hawdd gadael y car gartref oherwydd bod digon o gludiant cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau bysiau a threnau yn yr ardal arfordirol rhwng Llandudno a Phrestatyn.

Prynwch docyn dychwelyd i archwilio tref, parc neu warchodfa natur wahanol, neu fel arall beiciwch a cherddwch un ffordd a defnyddio bws neu drên i fynd â chi yn ôl i'r dechrau.

I gael gwybodaeth ddiduedd ewch i traveline.info neu ffoniwch 0871 200 22 33.


Beiciau ar Drenau

Trenau Arriva Cymru

Gellir cludo beiciau ar y gwasanaethau heb fod angen archebu. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Wefan Trenau Arriva

Trenau Virgin

Gellir cludo beiciau ffrâm sefydlog ar bob gwasanaeth ond mae angen archebu o leiaf 15 munud ymlaen llaw, naill ai yn yr orsaf neu drwy ffonio 08719 774 222. Nid oes angen archebu ar gyfer beiciau sy’n plygu.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Wefan Trenau Virgin


Beiciau ar Fysiau

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddarparwr gwasanaeth bws yn caniatáu beiciau ffrâm sefydlog ar eu bysiau.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...