To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Siopau Awyr Agored

Os bydd arnoch angen pâr newydd o gareiau neu siaced sy'n dal dŵr, mae gan yr ardal rhwng Llandudno a Phrestatyn nifer o siopau awyr agored sy’n stocio’r brandiau gorau, lle gellir cael cyngor arbenigol.  Gellir dod o hyd i siopau awyr agored yn yr ardaloedd canlynol:

Llandudno

Llandudno yw prifddinas siopa Gogledd Cymru gydag amrywiaeth eang o siopau, gan gynnwys strydoedd y stryd fawr a siopau awyr agored arbenigol.

Bae Colwyn

Mae stryd fawr Bae Colwyn yn cynnig amrywiaeth o siopau sy’n cynnig nwyddau sylfaenol ar gyfer cerdded a'r awyr agored.  Ar bromenâd Bae Colwyn mae nifer o siopau syrffio a chwaraeon dŵr gan gynnwys canolfan newydd chwaraeon dŵr Porth Eirias (dolen).

Y Rhyl

Mae'r stryd fawr yn y Rhyl yn arwain i lawr at bont newydd, sef Pont y Ddraig lle mae nifer o siopau a manwerthwyr awyr agored

Prestatyn

Mae Stryd Fawr Prestatyn yn gartref i nifer o siopau awyr agored annibynnol a all eich cynghori ynglŷn ag offer a'r teithiau cerdded gorau’n lleol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...

Cynlluniwch eich Teithio...