To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Cerdded

Mae ardal Cysylltiadau Gwyrdd yn ymestyn o Landudno yn y Gorllewin i Brestatyn yn y Dwyrain. Mae'r ardal gyfan yn cynnal amrywiaeth eang o gyfleoedd cerdded.  Isod mae dewis o deithiau cerdded, o deithiau clywedol ysbrydoledig, teithiau cenedlaethol a rhanbarthol pellter hir, mynd am dro ar y traeth a rhyfeddodau â natur. 

Gweler y dewis o lwybrau clywedol hunan-dywys a fydd yn dangos i chi beth mae’r ardal hon yn ei gynnwys, gan gynnwys llongddrylliadau, gosodiadau amser rhyfel, planhigion prin, adar ac adeiladau. 

Mae'r parciau a gwarchodfeydd natur yn deithiau cerdded byr gwych yn eu hunain, ond os ydych chi'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, beth am edrych ar y teithiau cerdded a awgrymir gennym ar gyfer uchafbwyntiau’r ardal. 

Llwybr Gogledd Cymru yw'r llwybr pellter hir gorau sydd gan yr ardal i'w gynnig ar lwybr hygyrch wedi’i farcio. 

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn ymestyn ar hyd holl arfordir Cymru.  Beth am ei ddefnyddio i archwilio'r arfordir rhwng Prestatyn a Llandudno? 

Mae nifer o ddigwyddiadau sy'n anelu at helpu'r rhai sydd eisiau mynd i gerdded neu wirfoddoli i gynnal y gwarchodfeydd natur, yn digwydd drwy gydol y flwyddyn. Dewch i gael y diweddaraf drwy Gysylltiadau Gwyrdd.

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...