To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies
Beicio yng Nghonwy

Beicio yng Nghonwy

Beicio

Mae'r ardal rhwng Llandudno a Phrestatyn yn hafan ar gyfer pob math o feicio. Ardaloedd mawr o lwybrau cerdded a beicio heb geir, golygfeydd trawiadol o'r môr ac ardal sydd bron yn gyfan gwbl wastad.

Mae Llwybr Beicio Arfordirol Gogledd Cymru (Llwybr Beicio Cenedlaethol 5) yn rhedeg o Landudno i Brestatyn ac mae digon o arwyddion. Gallwch deithio un ffordd ar feic a dal y trên yn ôl, neu edrychwch ar ein teithiau a awgrymwyd i weld ystod o lwybrau cylchol ar gyfer pob gallu.

Os ydych chi’n chwilio am rhywbeth cyflymach, does dim angen edrych ymhellach na’r Rhyl gyda chanolfan rhagoriaeth beicio Marsh Tracks a’r Trac BMX Safon Olympaidd, cylched ffyrdd caeedig a thrac sgiliau beicio mynydd am ddim.

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Chwilio am Lwybr

Type:
Lleoliad
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Dilynwch Conwy...